>


 

Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 2017/18

Palun täida kõik väljad ning seejärel klõpsa nuppu «Saada».
Märgitud e-posti aadressil võtame Sinuga ühendust juhul, kui võidad loosimisel.

Andmed osaleja kohta

Olen:

E-mail:

Õpin klassis

Minu kool asub:  

Olümpiaad toimus (kus?): 

Osalesin ELO piirkonnavoorus ka eelmisel aastal 


I Palun hinda järgmisi piirkonnavooruga seotud asjaolusid. Soovi korral võid oma valikut selgitada vabavastuse kastis.

1. Minu esialgne huvi olümpiaadi suhtes.    
2. Vajaliku eelinfo kättesaadavus (juhend, märksõnad jne).    
3. Etteantud märksõnade kasulikkus piirkonnavooruks valmistumisel.    
4. Õpetajate abi olümpiaadiks ettevalmistumisel.    
5. Sugulaste (vanemad jt) abi olümpiaadiks ettevalmistumisel.    
6. Minu iseseisev õppimine olümpiaadiks.    
7. Minu ettevalmistus olümpiaadiks (kõiki eelnevaid kokku võttes).    
8. Minu esinemine olümpiaadil.    
9. Olümpiaadi kohapealne korraldus.    
10. Võistlustöö vormistus (kujundus, vastamisruum jne).    
11. Paljunduse kvaliteet (jooniste arusaadavus jne).    
12. Ülesannete sõnastuse arusaadavus.    
13. Olümpiaaditöö üldine raskusaste.    
14. Olümpiaaditöö üldine huvitavus.    
15. Ülesannete seos koolitundides õpituga.    
16. Ülesannete päevakajalisus (aktuaalsus).    
17. Ülesannete seotus minu elu ja huvidega.    
18. Erinevate loodusainete omavaheline tasakaal ülesannetes.    
19. Antavate punktide vastavus ülesannete mahule.    
20. Loodusainete omavaheline seostamine ülesannetes.    
21. Ülesannete lahendamiseks antud aeg (arvestades töö mahtu).    
22. Olümpiaadist osavõtu kasulikkus minu jaoks.    
23. Juhul kui mulle pakutaks võimalust osaleda ELO piirkonnavoorus ka järgmisel aastal, siis:    
24. Hinne olümpiaadi piirkonnavoorule tervikuna.
   
Kui soovid midagi olulist lisada, saad kõik oma märkused, täpsustused, soovitused ja muud kommentaarid kirjutada küsitluse lõppu.


II Märgi sobivad valikud! Asenda endale sobiva väite ees olev kriips sõnaga «Jah»

1. Millised väited kirjeldavad Sinu piirkonnavoorus osalemise põhjusi? Märgi kuni kolm kõige täpsemat valikut.

 1) Ise ei oleks läinud, osalesin õpetaja (vanemate) soovil
 2) Et sõbrad osalesid, siis läksin ise ka
 3) Soovisin enda teadmisi teiste õpilaste vastu proovile panna
 4) Lootsin täiendada oma loodusteaduste alaseid teadmisi
 5) Soovisin saada huvitavat, kasulikku kogemust
 6) Tahtsin pääseda lõppvooru Tartusse katseid tegema
 7) Tahtsin pääseda Eesti võistkonnaga rahvusvahelisele olümpiaadile


2a. Kes aitasid kaasa Su ettevalmistumisele? Märgi kõik sobivad valikud.

 1) Loodusõpetuse õpetaja
 2) Füüsikaõpetaja
 3) Bioloogiaõpetaja
 4) Keemiaõpetaja
 5) Geograafiaõpetaja
 6) Mitme loodusaine õpetaja
 7) Isa, ema või teised sugulased
 8) Asjatundja väljastpoolt kooli
 9) Mitte keegi


2b. Valmistumisel aidanud õpetajad. Märgi kõik õpetajad nimeliselt: 3. Juhul kui Sul jäi mõni ülesanne lahendamata, siis mis oli selle põhjuseks? Märgi kõik sobivad valikud.

 1) ülesande keerukus (ei osanud)
 2) ülesande igavus (ei viitsinud)
 3) ajapuudus (ei jõudnud)

4. Millist koolitundides õppimata materjali võiks tulevikus sisaldada ELO piirkonnavoor? Märgi üks kõige sobivam vastus.

 Võivad jääda nii vanemates klassides õpitavad teemad kui ka kooliprogrammi-välised teemad, juhul kui need märksõnadena ette antakse.
 Ei soovi vanemates klassides õpitavaid teemasid, aga võivad olla märksõnadena etteantavad kooliprogrammi-välised teemad.
 Ei soovi kooliprogrammi-väliseid teemasid, aga võivad olla märksõnadena etteantavad vanemate klasside teemad.
 Ei soovi vanemates klassides õpitavaid teemasid ega ka kooliprogrammi-väliseid teemasid.
 Ei soovi vastata / vahet pole


5. Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor võiks toimuda:

 sügisel, sest siis on vähem olümpiaade
 kevadel, sest siis jõuab eelnevalt rohkem loodusaineid õppida
 vahet pole


6. Kui kaua valmistusid loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavooruks?:

 kauem kui kuu
 mitu nädalat
 kaks viimast nädalat
 vaid viimasel nädalal
 ei valmistunudkiIV Järgnevalt palume Sul 5 palli süsteemis hinnata olümpiaadiülesandeid teemade kaupa.

Teema Meeldivus Raskus
Ümbermaailmareis
Soolsus
Allveelaev
Sinivaal
Purjetamine

V Vali piirkonnavooru ülesannetest igasse kategooriasse üks:

a) kõige lihtsam ülesanne
b) kõige raskem ülesanne
c) kõige huvitavam ülesanne
d) kõige igavam ülesanne

VI  Lõpetuseks esitame Sulle mõned vabas vormis vastatavad küsimused.

Vastamine on vabatahtlik! Ettekirjutatud teksti alguse võib muuta või kustutada.

 

 

1. Loetle asju, mis Sulle olümpiaadiga seoses meeldisid!


2. Pane kirja kõik probleemid, mis häirisid Sind olümpiaadiks valmistumisel, kohapealse korralduse või ülesannete osas! Kuidas saaks neid asju parandada?


3. Palun kirjuta kolm sõna, mis iseloomustavad Sinu jaoks äsjast loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavooru.


4. Siin saad soovi korral täpsustada oma eelnenud valikvastuseid


Täname vastuste eest! Vastajate vahel loosime välja loodusteadustega seotud auhindu!
Võitjatega võtame ühendust meili teel ja nende nimed avaldame ka ELO Facebooki lehel.

»

 Küsimustikku aitavad läbi viia Kirilased