>


 

Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 2020/21

  Те же вопросы на русском языке (нажмите на флаг).

Palun täida kõik väljad ning seejärel klõpsa nuppu «Saada».
Märgitud e-posti aadressil võtame Sinuga ühendust juhul, kui võidad loosimisel.

Andmed osaleja kohta

Olen:

E-mail:

Õpin klassis

Minu kool asub:  

Sooritasin olümpiaadi 

Osalesin ELO piirkonnavoorus ka eelmisel aastal 


I Palun hinda järgmisi piirkonnavooruga seotud asjaolusid. Soovi korral võid oma valikut selgitada vabavastuse kastis.

1. Minu esialgne huvi olümpiaadi suhtes.    
2. Vajaliku eelinfo kättesaadavus (juhend, märksõnad jne).    
3. Etteantud märksõnade kasulikkus piirkonnavooruks valmistumisel.    
4. Õpetajate abi olümpiaadiks ettevalmistumisel.    
5. Sugulaste (vanemad jt) abi olümpiaadiks ettevalmistumisel.    
6. Minu iseseisev õppimine olümpiaadiks.    
7. Minu ettevalmistus olümpiaadiks (kõiki eelnevaid kokku võttes).    
8. Minu esinemine olümpiaadil.    
9. Olümpiaadi kohapealne korraldus.    
10. Võistlustöö vormistus (kujundus, vastamisruum jne).    
11. Ülesannete sõnastuse arusaadavus.    
12. Olümpiaaditöö üldine raskusaste.    
13. Olümpiaaditöö üldine huvitavus.    
14. Ülesannete seos koolitundides õpituga.    
15. Ülesannete päevakajalisus (aktuaalsus).    
16. Ülesannete seotus minu elu ja huvidega.    
17. Erinevate loodusainete omavaheline tasakaal ülesannetes.    
18. Antavate punktide vastavus ülesannete mahule.    
19. Loodusainete omavaheline seostamine ülesannetes.    
20. Ülesannete lahendamiseks antud aeg (arvestades töö mahtu).    
21. Olümpiaadist osavõtu kasulikkus minu jaoks.    
22. Juhul kui mulle pakutaks võimalust osaleda ELO piirkonnavoorus ka järgmisel aastal, siis:    
23. Hinne olümpiaadi piirkonnavoorule tervikuna.
   
Kui soovid midagi olulist lisada, saad kõik oma märkused, täpsustused, soovitused ja muud kommentaarid kirjutada küsitluse lõppu.


II Märgi sobivad valikud! Asenda endale sobiva väite ees olev kriips sõnaga «Jah»

1. Millised väited kirjeldavad Sinu piirkonnavoorus osalemise põhjusi? Märgi kuni kolm kõige täpsemat valikut.

 1) Ise ei oleks läinud, osalesin õpetaja (vanemate) soovil
 2) Et sõbrad osalesid, siis osalesin ise ka
 3) Soovisin enda teadmisi teiste õpilaste vastu proovile panna
 4) Lootsin täiendada oma loodusteaduste alaseid teadmisi
 5) Soovisin saada huvitavat, kasulikku kogemust
 6) Tahtsin pääseda lõppvooru Tartusse katseid tegema
 7) Tahtsin pääseda Eesti võistkonnaga rahvusvahelisele olümpiaadile


2. Kui kaua valmistusid loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavooruks?:

 kauem kui kuu
 mitu nädalat
 kaks viimast nädalat
 vaid viimasel nädalal
 ei valmistunudki


3a. Kes aitasid kaasa Su ettevalmistumisele? Märgi kõik sobivad valikud.

 1) Loodusõpetuse õpetaja
 2) Füüsikaõpetaja
 3) Bioloogiaõpetaja
 4) Keemiaõpetaja
 5) Geograafiaõpetaja
 6) Mitme loodusaine õpetaja
 7) Isa, ema või teised sugulased
 8) Asjatundja väljastpoolt kooli
 9) Mitte keegi


3b. Valmistumisel aidanud õpetajad. Märgi kõik õpetajad nimeliselt: 4. Kuidas hindad seekordse olümpiaaditöö ülesannete jaotust? Vali üks sobivaim vastus!
 Rohkem oleks võinud olla arvutusülesandeid.
 Rohkem oleks võinud olla valikvastuselisi ülesandeid.
 Rohkem oleks võinud olla sõnaliste vastustega ülesandeid.
 Erinevat tüüpi ülesanded olid heas tasakaalus.

5. Juhul kui Sul jäi mõni ülesanne lahendamata, siis mis oli selle põhjuseks? Märgi kõik sobivad valikud.
 1) ülesande keerukus (ei osanud)
 2) ülesande igavus (ei viitsinud)
 3) ajapuudus (ei jõudnud)

6. Mida soovitad ülesannete koostajail järgmisel aastal kindlasti muuta?
Vali loetelust 1…2 sobivaimat vastust, asendades endale sobiva väite ees olev kriips sõnaga «Jah»!
 Olümpiaaditöö keskmist raskusastet võiks langetada.
 Olümpiaaditöö keskmist raskusastet võiks tõsta.
 Töö maht (ülesannete hulk) võiks olla väiksem.
 Lahendamiseks võiks anda rohkem aega.
 Ülesanded võiksid olla huvitavamad.
 Ülesanded võiksid olla mitmekesisemad.
 Ei ole vaja midagi muuta, kõik oli hästi.


7. Millist päeva eelistaksid olümpiaadil osalemiseks?


III Järgnevalt palume Sul 5 palli süsteemis hinnata olümpiaadiülesandeid teemablokkide kaupa.

Teemad Meeldivus Raskus
Elusorganismide mõõtmed
Difusioon ja vereringe
Päevitamise mõju tervisele
Jõhvikad

IV Vali piirkonnavooru ülesannetest igasse kategooriasse üks (vt eelmist küsimust):

a) kõige lihtsam ülesanneteblokk
b) kõige raskem ülesanneteblokk
c) kõige huvitavam ülesanneteblokk
d) kõige igavam ülesanneteblokk

V  Lõpetuseks esitame Sulle mõned vabas vormis vastatavad küsimused.

Vastamine on vabatahtlik! Ettekirjutatud teksti alguse võib muuta või kustutada.

 

 

1. Loetle asju, mis Sulle olümpiaadiga seoses meeldisid!


2. Pane kirja kõik probleemid, mis häirisid Sind olümpiaadiks valmistumisel, kohapealse korralduse või ülesannete osas! Kuidas saaks neid asju parandada?


3. Palun kirjuta kolm sõna, mis iseloomustavad Sinu jaoks äsjast loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavooru.


4. Siin saad soovi korral täpsustada oma eelnenud valikvastuseid


Täname vastuste eest! Vastajate vahel loosime välja loodusteadustega seotud auhindu!
Võitjatega võtame ühendust meili teel.

»

 Küsimustikku aitavad läbi viia Kirilased