logo

Huvitavat:

Lõpuseminar

MIS?

Riiklikud üldhariduskooli õppekavad rõhutavad õppija aktiivsust õppeprotsessis, õppeainete lõimimise ning õppekeskkonna laiendamise vajalikkust. Üha enam rõhutatakse vajadust integreerida formaalset ja informaalset õppimist. Selleks, et toetada õpetajate oskusi integreerida erinevaid õppevorme loodi rahvusvahelise NordPlus programmi raames kursus Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas.

KELLELE?

Kursus on mõeldud kõigile üliõpilastele ja õpetajatele, kes soovivad kogemusõppe kaudu toetada õppijate aktiivsust ning õpimotivatsiooni. Aine läbiviimist toetavad materjalid on loodud rahvusvahelise NordPlus programmi «Teaching and learning in open, informal learning environment» raames.

KUS?

Kursus toimub Tallinna Ülikooli ja Energia Avastuskeskuse koostöös. Kursuse käigus on võimalik kõiki õpetatavaid põhimõtteid ka vastavas õppekeskkonnas kogeda.

 


Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas


alates 9.09.2014
Menüü